T-54: Д-10Т2С, Вестфилд

T-54: Д-10Т2С, Вестфилд
10 июня 2013
153
8:13
Техника в видео: Т-54